Putna

Colecția ‘Comori de artă din Romania’.

Continue Reading Comments Off

Het Bijbelwoord in Beeld

Ruim vierhonderd zeventiende-eeuwse kopergravures van Jan Luyken e. a.; met begeleidende tekst.

Continue Reading Comments Off

Beatrijs van Nazareth

In onze tijd leeft er een diep verlangen naar waarachtig geloven. Velen zijn op zoek naar getuigenissen waaruit blijkt hoe God zich laat ervaren. In onze eigen Nederlandse taal van acht eeuwen geleden schreef Beatrijs van Nazareth (1200-1268), eerste priorin van het klooster van O.-L.-Vrouw van Nazareth aan de Nete in Lier, een klein maar […]

Continue Reading Comments Off

Eindelijk Thuis

Gedachten bij Rembrandts ‘De Terugkeer van de Verloren Zoon’.

Continue Reading Comments Off

Joannes Cassianus Gesprekken (XI-XXIV)

De Gesprekken van Johannes Cassianus zijn verslagen van ontmoetingen met monniken en kluizenaars die voor de woestijn hadden gekozen.

Continue Reading Comments Off

Joannes Cassianus Gesprekken (I-X)

De Gesprekken van Johannes Cassianus zijn verslagen van ontmoetingen met monniken en kluizenaars die voor de woestijn hadden gekozen.

Continue Reading Comments Off

Altijd onderweg

Het boek Tobit, een bijbelse reisgids voor mensen van vandaag.

Continue Reading Comments Off

Hadewijch strofische gedichten

Middelnederlandse tekst en moderne bewerking. In de 45 strofische gedichten die Hadewijch naliet staat de minne centraal. De minne is de poging tot éénwording met God. De tegenstelling tussen het aardse van de ik-figuur en het bovennatuurlijke, het ongrijpbare van God is daarin een steeds terugkerend thema.

Continue Reading Comments Off

Hadewijch Brieven

Oorspronkelijke tekst en nieuw-Nederlandse overzetting. Hadewijch schreef veertien visioenen, getuigenissen van haar samenzijn en éénwording met God. De visioenen zijn door de jaren heen steeds bestempeld als ontoegankelijk en complex.

Continue Reading Comments Off

Luc, mon frère – le moine médecin de Tibhirine

« Frère Luc incarne mon idéal » « Le tournage du film Des hommes et des dieux (de Xavier Beauvois) a été une étape très importante de ma vie parce qu’il m’a permis de rencontrer la figure du Frère Luc, de Tibhirine, un moine à la spiritualité profonde. […] Dans ce film, je n’ai pas […]

Continue Reading Comments Off