Gouden Licht

Meesterwerken der Ikonenkunst

Continue Reading Comments Off

Iconen betekenis en geschiedenis

Wat meteen opvalt zijn de 100 grote afbeeldingen in kleur en 130 in zwart-wit, een prachtige verzameling van niet-overbekende ikonen. Zibawi (31) schrijft spiritueel en beschouwend, en met een helder oog voor de feitelijke, (kunst)historische en iconografische bijzonderheden. In het eerste gedeelte behandelt hij de betekenis van ikonen: dogmatische grondslagen, de mens naar het beeld […]

Continue Reading Comments Off

Lexicon Eikonikon

Het lexicon is een praktische gids voor mensen die zich in ikonen willen verdiepen. Het bevat een schat aan ikonografische informatie. Geschreven ten dienste van hen die het ikoonschilderen betrachten, is het ook voor de kennis van de orthodoxe liturgie van belang, door de beschrijving van paramenten en attributen waarmee De Caluwé als liturg van […]

Continue Reading Comments Off

Orthodoxie

Theologische essays over orthodoxie en byzantijnse kunst.

Continue Reading Comments Off

Eikonikon 1987 – 96

Nieuws rond iconen.

Continue Reading Comments Off

Ontmoeting met hedendaagse ikonen

Catalogus byzantijnse iconen.

Continue Reading Comments Off

Lexicon van Christus – ikonen

De literatuur over ikonen is overvloedig. Maar een lexicon, uitsluitend gewijd aan Christus-ikonen, is in het Nederlandse taalgebied toch uitzonderlijk. Na een uitvoerige inleiding behandelt de auteur meer dan 350 verschillende thema’s van Christus-ikonen. Voor elk thema geeft hij achtereenvolgens de categorie waarin het thuishoort, de benaming in het Byzantijns-Grieks en het Kerkslavisch (in transcriptie) […]

Continue Reading Comments Off

De Wereld van de Ikonen

Om een land te leren kennen volstaat het niet reisfolders en boeken te lezen, of documentaire films te bekijken. van een kort verblijf of een toeristische toer houdt men enkel oppervlakkige indrukken over. een echte kennismaking veronderstelt dat men zich ‘inleeft’ in het vreemde land: in taal, cultuur en mentaliteit. Dit geldt ook voor ikonen. […]

Continue Reading Comments Off

Lexicon van Moeder – Godsikonen

De bibliografie over ikonen is overvloedig. Maar een lexicon, uitsluitend gewijd aan Moeder- Godsikonen, is in het Nederlandse taalgebied toch uitzonderlijk. Na een uitvoerige inleiding behandelt de auteur 260 verschillende thema’s van Moeder-Godsikonen. Voor elk thema geeft hij achtereenvolgens het type, de categorie waarin het thuishoort, de benaming in het Byzantijns- Grieks en het Russisch (in Cyrillisch […]

Continue Reading Comments Off

Ikonen van de Moder Gods

Moeder Gods is de titel die door de kerkvaders van het concilie van Efeze in 431 gegeven werd aan Maria. Zij is het, door wie de menswording van Christus verwezenlijkt werd. Zij kreeg dan ook de naam: Theotokos: zij die God baarde. Ze wordt ook  Panaghia genoemd, de allerheiligste. Reeds in de 2e eeuw werden van haar […]

Continue Reading Comments Off