Populaire Trefwoorden

Verbergen

Van Abraham tot Jezebel

Palestina is het land waar de aanwezigheid van God het meeste sporen heeft nagelaten. Heel wat scharniermomenten uit de menselijke geschiedenis speelden zich hier af en dankzij de Bijbelteksten zijn we bijzonder goed geïnformeerd over de vroegste geschiedenis van dit gebied. Of toch niet?
Vielen de muren van Jericho werkelijk na zevenmaal trompetgeschal? Hoe werden de steden Sodom en Gomorra vernietigd? Week de Rode Zee terug om de Israëlieten te laten ontsnappen uit Egypte? Hoe groot(s) was de Tempel van Salomo?
Van Abraham tot Jezebel onderzoekt de relatie tussen het Oude Testament en de materiële cultuur en archeologische sites uit de regio Palestina. Klaas Vansteenhuyse gaat na wat de archeologische geschiedenis is achter de verhalen over onder andere Abraham, David en Salomo. Hij onderscheidt de goddelijke boodschap uit de Bijbelverhalen van de historische feiten om zo de context van de verhalen duidelijker te maken.
Klaas Vansteenhuyse is doctor in de archeologie. Hij is betrokken bij onderzoek naar de late bronstijd en de vroege ijzertijd in Syrië en is sinds 2004 docent voor Universiteit Vrije Tijd.