Populaire Trefwoorden

Verbergen

De Psalmen

De 150 psalmen zijn meer dan een unieke collectie oud-joodse gebedszangen. Vanaf de opkomst van het christendom zijn ze het voertuig bij uitstek geworden van het gebed der christenen. Ze hebben geklonken in de oud-christelijke basilieken, in de woestijnen van het oosten; ze hebben de uren gescandeerd voor de monniken die de grond en de geest in het westen ontgonnen. In de Nederlandse literatuur vormen de psalmvertalingen een eigen hoofdstuk, in elke periode opnieuw, en met nieuwe middelen geschreven.