Populaire Trefwoorden

Verbergen

Verkorte Bijbelse Geschiedenis des Ouden en des Nieuwen Testaments

Deze boek is een allerbest handboek voor lagere scholen. Door de goede keus der verhalen, die beknopt, maar tevens duidelijk en aantrekkelijk zijn voorgesteld, is dit werk bestemd, om aan onze lieve schooljeugd den H. Godsdienst te doen kennen en beminnen.