Populaire Trefwoorden

Verbergen

Sfânta Mănăstire Voroneţ – vatră de istorie românească şi de spiritualitate ortodoxă

„Sfânta Mănăstire Voro­neţ – vatră de istorie românească şi de spiritualitate ortodoxă” e o carte a luminii ce ne învă­luie, „aceeaşi lumină albastră, ca aceea care înconjoară spaţiul Voroneţului, chemător spre credinţă şi împăcare”, cum îşi încheie inspirat predoslovia doamna Elvira Sorohan. Monahia Elena Simionovici a dăruit pelerinilor şi închinătorilor Voroneţului un mănunchi de cuvinte ziditoare, menit a da întrupare adevărului în forma sa sublimă, ce-i arca cea mereu biruitoare a Mănăstirii lui Ştefan, Daniil Sihastru şi Grigore Roşca din codrii septentrionului românesc.