Populaire Trefwoorden

Verbergen

Paulus

Author:

Publisher:

$

Buy this book

Paulus’ leven kan in twee grote perioden worden ingedeeld die, naar menselijke jaartelling, elk ongeveer dertig jaar belopen. Paulus werd omstreeks dezelfde tijd als Christus geboren; hij stierf rond de jaren 67. De twee levensperiodes van Paulus zijn zeer scherp en diep van elkaar gescheiden door het voorval dat, na de Verrijzenis van Christus, de grootste belangstelling heeft gaande gemaakt, namelijk Paulus’ bekering in het jaar 35 of 36. Daardoor is het schema van een leven van St. Paulus duidelijk geschetst: Paulus als Joods proseliet, Paulus bekering en Paulus de globe-trotter in de strijd om de kampioenstitel, de van Christus bezetene prediker aan de heidenen en de geniale organisator van de kerkgemeenten.