Populaire Trefwoorden

Verbergen

Leven van Gerondas Païssios van de Athos

Author:

$

Buy this book

Ter nagedachtenis aan Moeder Maria, hegoumena van het Klooster Moeder Gods Geboorte in Asten, die om deze vertaling gevraagd had. Hij zei: “In het begin is het heel pijnlijk om zijn familie te verlaten om in te treden in de grote familie van Adam, van God.” Daarom leed hij zeer, of liever, hij brandde, in het begin van zijn verzaking aan de genegenheid voor zijn familie. Maar hij streed moedig en met Gods genade maakte hij zijn hart en zijn geest los van zijn familie en slaagde hij erin tot een volledig vreemdelingschap te komen.