Populaire Trefwoorden

Verbergen

Klein Typikon

Dit boekje bevat de regels voor het samenstellen van de orthodoxe liturgische Diensten, die een verweving zijn van een dagcyclus, een weekcyclus en een jaarcyclus, waarvan de laatste op zichzelf weer bestaat uit een verspringende paascyclus en een vaste datumcyclus, die alle hun patroon borduren op een vast stramien van de Dienst. Hierdoor ontstaat voor iedere dag een bijna unieke combinatie met een eigen liturgische “kleur”.
Deze regels worden -enkele lokale variaties uitgezonderd- toegepast in de gehele orthodoxe Kerk, zowel in de van oorsprong orthodoxe landen als Griekenland, Rusland, Bulgarije, Servië, Roemenië en het nabije Oosten, als in de inmiddels uitgebreide diaspora in Europa, Amerika en Australië, tot zelfs in Japan en de nieuwe missies in Afrika. De muziektraditie in de verschillende landen kan enigszins verschillen, al naargelang men nog zeer nauw aansluit bij de oorspronkelijke Byzantijnse muziek, ofwel recentere, meerstemmige harmonisaties gebruikt; er is echter een eenheid van teksten, onafhankelijk of deze nu in het traditionele Kerkgrieks of Kerkslavisch, Roemeens of Arabisch worden gezongen of recenter zijn vertaald in de moderne landstalen.
Vader Martins eerste bedoeling is een handleiding te geven voor diegenen die zich -afgezien van priester en diaken- moeite geven voor de viering van de heilige Diensten in de orthodoxe Kerk: lezer(es), psaltis(sa), koorleden en allen die actief aan de Dienst willen meedoen.