Populaire Trefwoorden

Verbergen

Jete Shenjtoresh 5

Pasqyra e lëndës: Shën Joan Përdëllimtari, Shën Andoni i Madh, 40 Martirët e Sebastës, Shën Petro Athoniti.