Populaire Trefwoorden

Verbergen

Istoria Crestinismului II

Urmând Sfinților Părinți, noi toți mărturisim unanim pe unul și același Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, desăvârșit în dumnezeire și desăvârșit în umanitate, pe Același din suflet rațional și trup, deoființă cu Tatăl după dumnezeire și deoființă cu noi după umanitate, asemenea nouă în toate afară de păcat, născut înaintea veacurilor din Tatăl după dumnezeire, iar în zilele de pe urmă născut pentru noi și pentru a noastră mântuire, după umanitate, din Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, unul și același Hristos, Fiu, Domn, Unul-Născut, cunoscut în două firi în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit, deosebirea firilor nefiind nicidecum distrusă prin unire, păstrându-se mai ales însușirea fiecăreia și întâlnindu-se împreună într-o singură persoană și un singur ipostas, nu în două persoane, împărțit sau despărțit, ci unul și același Fiu, Unul-Născut, Dumnezeu-Cuvântul, Domnul nostru Iisus Hristos.

(Definiția dogmatică a Sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon – 451, Mansi, VII, 116 AC)