Populaire Trefwoorden

Verbergen

Ikony z vychodného Slovenska

Kelet-Szlovákia értékes műemlékei közé tartoznak az ikonok is. Azoknak a telepítéseknek a során kerültek hazánkba, amikor a Kelet-Szlovákia határát képező Kárpátok mentére balkán és nyugat-ukrajnai telepeseket telepítettek. Miután ezek a telepesek a keleti rítusú egyház szertartásait követték, a przemysli és lvovi görögkeleti központokkal tartottak fenn kapcsolatokat. Itt kell tehát keresnünk az első ikonkészítő műhelyeket, amelyek Kelet-Szlovákiát is ellátták ikonokkal