Populaire Trefwoorden

Verbergen

Het ontstaan van het Christendom

Dit keurig uitgevoerde boek, zeer functioneel geïllustreerd, bevat de geschiedenis van het Nieuwe Testament, opgevat als het onfeilbaar geïnspireerde Woord van God.

Het is het vierde deel in de serie De bijbel open (Het ontstaan van de bijbel; Het ontstaan van de wereld; Het ontstaan van Israël).

Dit deel bevat het research-materiaal dat door deskundigen verzameld is, om de gelijknamige t.v.-serie van de EO te maken. De stof biedt een overzicht van de belangrijkste zaken uit de eerste vijf bijbelboeken van het Nieuwe Testament. De andere bijbelboeken worden genoemd en kort samengevat. Daarnaast is er een schat aan foto- en ander illustratie-materiaal toegevoegd dat in de brede kantlijn toegelicht wordt. Op deze manier is het een lees-, leer- en kijkboek geworden. De boeken kunnen los van elkaar gelezen worden ter ondersteuning bij het persoonlijk bijbellezen; voor het verenigingswerk en schoolgebruik ‘als bron’, ook van harte aanbevolen. De uitgave is qua uiterlijk, evenals de voorgaanden, een juweeltje.