Populaire Trefwoorden

Verbergen

Heiligen & Zondaars. Een geschiedenis van de pausen

Dit boek beslaat de opmerkelijke geschiedenis van het pausdom, vanaf het begin daarvan, ongeveer tweeduizend jaar geleden, tot het pontificaat van paus Johannes Paulus II. Het is een rijk geïllustreerd boek dat niet alleen iedereen zal boeien die de geschiedenis van de katholieke kerk wil begrijpen, maar ook iedereen met interesse in de ideologische, politieke en culturele krachten die de moderne wereld hebben gevormd. Eamon Duffy gaat het merkwaardige proces na waardoor Petrus, de nederige visser uit Galilea, het boegbeeld en de basis werd van een instituut dat niet alleen het Romeinse en Byzantijnse Rijk overleefde, maar ook dat van het Karolingische Gallië, het middeleeuwse Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië, het Derde Rijk van Hitler en meest recentelijk dat van de Sovjet-Unie. Vandaag de dag richten bijna een miljard mensen zich op de paus voor geestelijk leiderschap, en is het pausdom het oudste en misschien wel de meest invloedrijke van alle menselijke instituten geworden. Interessant voor ieder, ook zonder theologische kennis, die meer van het pausdom wil weten.