Populaire Trefwoorden

Verbergen

Hadewijch strofische gedichten

Middelnederlandse tekst en moderne bewerking.

In de 45 strofische gedichten die Hadewijch naliet staat de minne centraal. De minne is de poging tot éénwording met God. De tegenstelling tussen het aardse van de ik-figuur en het bovennatuurlijke, het ongrijpbare van God is daarin een steeds terugkerend thema.