Populaire Trefwoorden

Verbergen

Griekse Spraakkunst

Alphabet, klinkers en tweeklanken, medeklinkers, lettergrepen. Spiritus, accenten. Proclitische, enclitische woorden. Leestekens. Enkele phonetisce verschijnselen: contractie, crisis, elisie. Compensatorische rekking. Klankverwisseling. Wijzigingen van medeklinkers. Ephelkystikon.