Populaire Trefwoorden

Verbergen

Gebedenboek van de Orthodoxe kerk

Moge dit werk ons helpen om dichter bij God te brengen vooral in een wereld waar men God niet meer zoekt, God niet meer kent en zelfs weerstaat aan zijn genade. + Metropoliet Panteleimon van België

 Woord vooraf

Dit gebedenboekje met de teksten genomen uit het Grieks en Russisch is een heruitgave van het “Gebedenboek van de Orthodoxe Kerk”, dat is uitgegeven in 1988. Het zal een ideaal hulpmiddel zijn voor de God-menselijke relatie. Dit boekje is niet zoiets dat men zich aanschaft of zo maar koopt om in een bibliotheek op te bergen, maar het is vooral bedoeld voor het dagelijks spiritueel leven. De heilige Apostel Paulus verkondigde in zijn 2de brief aan de Thessalonicenzen: “Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u.”  (Thess. 3,1). Ook de heilige Johannes Klimakos sprak in die zin : “Het gebed is een daad van het hart, die zich onophoudelijk vernieuwt en nimmer eindigt. Het is de bron van de deugden. Het is het kanaal waardoor de genaden en de gaven van de Hemel stromen. Het is een onmerkbare vooruitgang in deugd. Het is het licht, dat de duisternis van de geest verlicht; Het is de ondergang van de wanhoop. Het is het voedsel van de ziel. Het is een uitwerking en een teken van de hoop die men stelt op God. Het is de uitbanning van de droefheid.”  (Johannes Kl. 28,2) Dit gebedenboekje is als volgt samengesteld. Vooreerst heeft men de morgen- en avondgebeden, die alle gelovigen dagelijks zullen bidden. Naargelang de tijd het toelaat, kan men deze geheel of gedeeltelijk bidden. Er zijn verder drie communiegebeden : een avond­communiegebed als voorbereiding op het deelnemen aan de H. Gaven van de volgende dag, een tweede dat voor de communie kan gebeden worden en tenslotte een dankzeggingsgebed. Verder heeft men nog gebeden vòòr en na de maaltijd, vòòr en na de les, gebeden voor zieken en overledenen, het reisgebed, het Jezusgebed, enz… Het Jezusgebed, dit korte gebed. “Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb medelijden met mij zondaar”, is als het ware de polsslag, meer nog de ziel van de Orthodoxie. In het dagelijks leven is dit gebed heel belangrijk, omdat het op elk moment van de dag kan herhaald worden, zodat de mens in een toestand van onophoudelijke relatie met God gaat verkeren. “Bid zonder ophouden” zegt de H. Apostel Paulus (1 Thess. 5,17). Tot slot hoop ik dat dit gebedenboek vooral van echt praktisch nut moge zijn voor vele gelovigen en dat het ons steeds in dichtere relatie moge brengen met de menslievende God.

Feest van de Heiligen Konstantijn en Helena, jaar 2008

Priester Bernard Peckstadt