Populaire Trefwoorden

Verbergen

Eesti algupärased õigeusu kirikulaulud

Käesoleva kogumiku eesmärk on kokku koguda võimalikult palju nii juba varem trükitud kui ka ainult käsikirjades olevaid eesti algupäraseid kirikulaule… Eesti algupäraseks võib pidada neid õigeusu kirikulaule, mis on loodud Eesti alal või Eesti riigis ning mis on kirjutatud eesti keeles. Üks peamisi põhjusi, miks eestlastest õigeusklikud eestikeelseid laule hakkasid kirjutama, oli jõudmine eesti rahvuse täisväärtuslikkuse tunnetamiseni… Käesoleva kogumiku laulud on loodud XIX sajandi lõpul ja XX sajandil… Laulukogumik on kavandatud kolmeosalisena. Esimeses osas ilmub 145 laulu kaheteistkümnelt heliloojalt. Paljud neist heliloojatest on saanud ka vaimulikupühitsuse…      Kristi Sarapuu