Populaire Trefwoorden

Verbergen

De ware verhalen van een Russische pelgrim

Dit boek vertelt het levensverhaal van een vrome Russische zwerver uit de vorige eeuw, die van plaats naar plaats trekt; hij bedelt zijn kost bijeen en verhuurt zich een tijdje als dagloner, maar wijdt zich verder geheel en al aan het geestelijk leven. Kernthema van het boek is de betekenis en kracht van het Jezus- of hartengebed – een speciale gebedstechniek die het voortdurend in zichzelf (als een mantra) herhalen van de aanroep ‘Heer Jezus Christus,
[Zoon van God], ontferm u over mij’ behelst. Deze vorm van bidden vereist grote concentratie en ademhalingsbeheersing om een volledige eenwording met God te realiseren, en werd in de Middeleeuwen ontwikkeld door Griekse christenen, de zogenoemde hesychasten (hesychia betekent ‘innerlijke rust’). In de 18de en 19de eeuw verspreidde deze meditatieve vorm van bidden zich over steeds grotere delen van Rusland, mede door de groeiende populariteit van de Philokalia (letterlijk: liefde voor het schone), een bundel religieuze teksten uit de Grieks-orthodoxe kerk. De ware verhalen van een Rusische pelgrim is een authentiek verslag van een man wiens leven radicaal veranderde door het Jezusgebed.