Populaire Trefwoorden

Verbergen

Ce este Ortodoxia?

Fundamentul îndumnezerii crestinului este Botezul sau, mai exact, ansamblul celor trei Taine ale iniţierii creştine: Botezul, Mirungerea şi Euharistia, pe care Biserica Ortodoxă, conform tradiţiei sale, nu le desparte niciodată. Harul lor este asemenea unei seminţe care trebuie să crească şi să dea roade, prin libera noastră conlucrare. Autorul reuneşte în cartea de faţă o serie de articole axate pe diverse valenţe ale acestor Taine: credinţa şi cunoaşterea lui Dumnezeu, omul ca şi chip al lui Dumnezeu, Euharistia şi Biserica, Taina lui Hristos, viaţa după moarte etc.

All we know at this time is that it check his reference should be available soon