Populaire Trefwoorden

Verbergen

200 jaar van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België

Gedachtig, en geruggesteund door, de talmoedische woorden uit de Spreuken der Vaderen dat de wereld rust op waarheid, recht en vrede, dragen deze bladzijden de intrinsieke, onwrikbare levenshoop dat, tegen beter weten in, de messiaanse wensdroom over een riante, vredevolle toekomst er komt, ook al laat die bitterleng op zich wachten.