Populaire Trefwoorden

Verbergen

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να γνωρίση ο Χριστιανός, αφ’ ενός μεν τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστεώς μας και αφ’ ετέρου να μάθη τι είναι υποχρεωμένος να κάνη, για να καταρτισθή, να αναδειχθή δόκιμος, ευάρεστος και αγαπητός στον Θεό.
Γι’ αυτό περιέχει περιληπτικά όλα όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία να γνωρίζη ο Χριστιανός για τον καταρτισμό, τη μόρφωση και την ηθική τελειοποίησή του.
Περιέχει Δογματική, διότι διατυπώνονται σ’ αυτό τα κυριότερα δόγματα της πίστεως. Εξηγείται δηλαδή από πού πηγάζει και πώς χορηγείται στον Χριστιανό η άφεση των αμαρτιών του, η σωτηρία και η αιώνια ζωή. Ποια δύναμη και χάρη του δίνεται με τα άγια Μυστήρια.
Περιλαμβάνει ακόμη και Απολογητική, διότι αναφέρονται οι σπουδαιότεροι λόγοι που αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού.
Περιλαμβάνει και Ηθική, διότι αναφέρονται τι είναι γενικά η αρετή και τι η κακία και αμαρτία. Αναφέρονται οι νόμοι και οι εντολές, που πρέπει να τηρή ο Χριστιανός, καθώς και οι αρετές που οφείλει να εφαρμόζη. Αναφέρεται το πώς μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίση την ηθική και πνευματική του κατάσταση, καθώς και τα μέσα, με τα οποία θα αποφεύγη την αμαρτία και θα εργάζεται την αρετή.